7Eleven 只限 4 天买日式滋味丼送淳茶舍消茶煎茶

2020-05-21 267人围观 ,发现12个评论

7Eleven 只限 4 天买日式滋味丼送淳茶舍消茶煎茶

【#只限4天】Lunch食个日式丼再配支无糖茶都唔错喎! 今日起一连四天,嚟7-Eleven买自家品牌7-SIGNATURE日式滋味丼(各款$28/件),即送你淳茶舍消茶(无糖)煎茶饮料500毫升1支! 笋嘢咪走宝啦!

*有效期至10月18日。优惠受条款及细则约束,详情请参阅店内宣传品。

#7ElevenHK #自家品牌 #7SIGNATURE #日式滋味丼 #买日式丼送饮品 #送完即止 #jetso

不容错过